Asociace terapeutů Dornovy metody pro zvířata z.s.

V únoru započala svou činnost Asociace terapeutů Dornovy metody pro zvířata z.s., jíž jsem nejen členem, ale také předsedkyní revizní komise.
Bližší informace o Asociaci najdete na webových stránkách www.asociacedorn.cz