Pacient jakého věku, je vhodný na Dornovu terapii?

Další zajímavý článek, tentokrát od mé kolegyně, doporučené terapeutky a veterinářky MVDr. Jany Sekvencové DoTh.

Často se mě lidé ptají, pro jak staré pacienty je Dornova metoda vhodná. Tak se na to pojďme podívat blíže.
Vezmeme-li jednotlivé věkové kategorie zvířat, zjistíme, že Dornova metoda je vhodná pro zvířata různého věku.
Mláďata, která se vyvíjí v matčině těle, přijdou na svět mnohdy za těžkých podmínek. Může dojít k deformacím (např. k snížené hybnosti končetin) již vlivem uložení plodu v děloze. Právě takové kotě jsem ošetřovala Dornovou metodou již dvě hodiny po porodu. Nezřídka mládě (či matku) může potkat těžký porod a v těchto případech často dochází k posunům či rotacím krční páteře či pánve, rozvolnění kloubů končetin při pomoci asistentů u porodu. Dále může docházet ze strany matky k nešetrné manipulaci s mládětem a zde vznikají další problémy, které mohou ovlivnit zdraví mláděte na celý život. Proto je vhodná Dornova metoda i po těžkých porodech nejen pro mláďáta, ale i matku.
Ať je to štěně, kotě či hříbě, jak mláďata rostou, tak běhají, skáčou, skotačí, hrají si. Každý si vzpomene, co mláďata dovedou. Kolik pádů, nárazů a kotrmelců zažijí, než vyrostou. Při těchto hrách vznikají mnohdy majiteli nezaznamenané úrazy. Majitelé si toho často nevšimnou, jelikož mláďata mají velkou schopnost zakrýt problém a jsou relativně odolná a pružná, avšak již dochází k posunům v kloubech. V tomto věku vznikají problémy, které si sebou zvíře nese celý život, pokud nedojde k napravení nově vzniklých posunů. I nepatrné změny se s věkem zhoršují a prohlubují. Přitom mladý organismus má neuvěřitelnou schopnost regenerace a je velký benefit napravit problém, co nejdříve po jeho vzniku. Obecně, pokud dojde k brzké nápravě, nestihnou se vyvinout trvalé a chronické změny. Proto je Dornova metoda doporučitelná pro mladé jedince jako preventivní metoda. I přestože se dohodneme s majiteli na preventivní terapii, musím říci, že jsem naprosto zdravé zvíře ještě nedornovala – vždy se najdou nefyziologické změny a zvíře zatím nemusí nevykazovat příznaky.
Jak prochází dospělá zvířata životem i ony si sbírají různé neduhy, které se kumuluj. Časem dojde k překročení limitu tolerance tkání a nastává problém, který musí být již řešen. Změny vznikají nejen u sportovně využívaných jedinců (velmi důležité preventivní ošetření), ale i u domácích mazlíčků či rekreačně využívaných jedinců (koně). Zvířata sportovně využívaná jsou stejně jako sportovci vystavena vyšší zátěži a jsou na ně kladeny vysoké nároky. Dochází k nadměrné zátěži vazů, svalů, šlach a i kloubů. Především klouby trpí při rychlých a prudkých pohybech, nárazech, tahu a tlaku. Může docházet k akutním traumatům, ale i postupným a nenápadným posunům kostí v kloubech. Tím vznikají problémy jako je artróza, subluxace kloubních ploch, spondylóza a mnohé další polyfaktoriální onemocnění opěrného aparátu.
Tyto změny jsou viditelné především v seniorském věku, kdy tělo ztrácí postupně regenerační schopnosti a změny jsou již často tak velké, že je poškození kloubů nevratné (vysoké stupně artrózy, spondylózy). V tomto věku pomáhá Dornova metoda od bolesti a zvyšuje regeneraci (i pomocí baňkování) a snaží se zpomalit, další průběh onemocnění. Základní rysy, které jsou popsané níže, popisují princip Dornovy metody a vysvětlují, proč je vhodná v každém věku.
Základním principem Dornovy metody je jemné srovnání kostí a obratlů v kloubních spojeních. Tato metoda je účinná právě proto, že napravuje tělo od základu, tedy od kostry. Pokud dojde k nápravě kostního podkladu, dochází i k zlepšení funkce celého těla. Pozitivní reakce se promítne i v měkkých tkáních jako jsou svaly, povázky (fascie), podkoží a kůže. Dochází k obnově proudění energií i na buněčné úrovni a tím dochází k zefektivnění funkce tkání, zvyšuje se nutriční zásobení buněk a tím se zrychluje regenerace tkání. Dochází ke zvýšení regenerace nervových drah. Zvyšuje prokrvení tkání a tím dochází k odvodu zplodin metabolismu.
Proto je Dornova metoda velmi vhodná především jako prevence u všech věkových kategoriích, ještě předtím, než velmi odolné zvířecí tělo přestane zvládat kompenzovat problém a příznaky onemocnění se projeví v plné míře.

 

MVDr. Jana Sekvencová DoTh.
Dornova metoda zvířata – Vyškov a okolí – MVDr. Jana Sekvencová DoTh.