Dovolím si zde sdílet článek od lektorek Dornovy metody – zvířata, ve kterém krásně vysvětlují rozdíl mezi Dornovou metodou a chiropraxí.

Dornova metoda je jemná manuální technika, která ošetřuje primárně OPĚRNÝ APARÁT (klouby, kosti, vazy a pojivové tkáně, zejména fascie). Přesné pojmenování techniky, která je principem DM, je OSTEODYNAMIKA. Znamená to pohyb kostí ovlivněním terapeuta, který je cíleně usazuje na správné – fyziologické místo. I když DM neřeší primárně svalový aparát, přesto jeho práci využívá. Aktivně zapojí svaly pro potřebný pohyb kloubního spojení. Díky terapeutem navozenému pohybu je tělo uvolněné. Při samotné manipulaci s klouby a obratli tak nevzniká nežádoucí svalová obrana, což je přirozená reakce svalů na nečekaný podnět.
Dále je důležitá plynulost pohybů terapeuta a pacienta. Tento mírný pohyb vede k fyzickému i psychickému uvolnění zvířete. DM nevyužívá trhavých pohybů a momentů překvapení. Proto se při opakovaných ošetřeních zvířata nebrání, neboť si nezafixují špatnou zkušenost. Díky jemnosti a plynulosti hmatů mohou tato ošetření provádět proškolení terapeuté.
Dalším a nejdůležitějším bodem je dodržení metodiky. Při terapii DM nevynechá žádné kloubní spojení, ani na končetinách ani na páteři. Pro DM je celostní princip prioritou.
Chiropraxe je poměrně razantní technika, která pro dosažení výsledku využívá nečekané a trhavé pohyby po předchozím uvolnění okolních tkání. Tyto trhavé pohyby musí rychle obejít svalovou ochranu a pracovat rychleji, než dojde ke stahu svalu. Při nešetrném zásahu může dojít k poranění svalových vláken, chrupavek a měkkých tkání. Právě pro riziko poškození mohou chiropraxi vykonávat pouze veterinární lékaři nebo fyzioterapeuti.
Chiropraxe může být v některých případech bolestivá a zvířata se často brání opakovanému ošetření právě vlivem své předchozí (bolestivé) zkušenosti.
Chiropraxe má své místo, rychle nastaví úlevu organizmu, ale řeší z velké většiny problémy jen lokálně. Srovná tu část, která se jeví nefyziologická, ale neřeší tělo jako celostní systém.

 

Andrea Dunová
MVDr.Lenka Zemanová